Renginiai

Renginiai

Švietėjiška veikla visuomenei

Lietuvos asociacija „Gyvastis” aktyviai dalyvauja visuomenės švietėjiškoje veikloje. Mūsų nariai, žmonės, gyvenantys su transplantuotais organais ar laukiantys transplantacijos, puikiai suvokia organų donorystės svarbą ir naudą. Tie, kurie laukia transplantacijos, supranta, kad jų sveikatą ir net gyvybę, gali išgelbėti organo transplantacija – mediciniškai sudėtinga operacija, kuri gali vykti tik tuomet, kai yra donoro organas. Donoriniai organai, gelbstintys kitų gyvybę, gali būti paimami tik iš tų mirusių žmonių, kurių artimieji sutinka dovanoti organus transplantacijai.  Dėl to švietėjiška organų donorystės veikla būtina: kad visuomenė suprastų visus organų donorystės aspektus, pasitikėtų medicina, aptartų organų donorystės temą šeimose. Tam reikalingas didelis švietėjiškas darbas, prie kurio gyvastiečai mielai prisideda: dalyvauja organų donorystę viešinančiose akcijose, kalbasi su žmonėmis apie organų donorystės svarbą ir naudą, savo pavyzdžiu parodydami, kad jie gyvena nepaprastai kilnių žmonių, altruistų dėka.

„Gyvastis“ organizuoja ir dalyvauja organų donorystę viešinančiuose renginiuose, gydymo įstaigų organizuojamose medicininės konferencijose, miestų šventėse, ugdymo įstaigų pamokose, viktorinose, žygiuose, sporto varžybose, pamaldose. Renginių metu gyvastiečiai bendrauja su renginių dalyviais, aiškina organų donorystės svarbą, atsako į kylančius klausimus, suteikia informacijos apie sutikimą donoro kortelei gauti.

Asociacija „Gyvastis“, minėdama Pasaulinę ir Europos organų donorystės ir transplantacijos dieną, organizuoja jau tradicija tapusius renginius: kiekvienam organų donorui pagerbti kasmet tą pačią dieną per daugelį Lietuvos miestų uždega žvakutes, organizuoja Padėkos medikams ir donorams renginį „Už dovanotą gyvenimą“. Inicijuoja socialines reklamas viešajame transporte, per televiziją.

„Gyvasties“ bendruomenei skirti renginiai

Vykdydami įvairius projektus, „Gyvasties“ bendruomenei organizuojame šviečiamuosius ir savitarpio pagalbos renginius: respublikines konferencijas sveikatos ir socialinės srities klausimais, respublikinę sporto šventę, savarankiškumo ugdymo stovyklas, susitikimus su dietologe, psichologe, kineziterapeutu, kviečiame į meno, šokio ir judesio terapijos užsiėmimus, kitas fizinio aktyvumo veiklas, išvykas.

Gyvastiečių mintys